Uzdatnianie wody pitnej i procesowej

W technologiach uzdatniania wody wapno stosowane jest dla zmiękczania wody w procesie dekarbonizacji. W tym celu do reagent dawkowany jest najczęściej w postaci mleka wapiennego.

 

THIS PAGE HAS NO IMAGES OF TYPE - 4

Celem przygotowania mleka wapiennego instalacja winna być wyposażona w następujące urządzenia : • logo equimo

  wyłączny przedstawiciel w Polsce 

  EQUIMO

   

  ADRES: ul. Zapłocie 2, 62-001 CHLUDOWO

  TELEFON : 501 218 090

  DZIAŁ TECHNICZNY: 509 918 062

   

  E-MAIL:

  equimo@equimo.pl