Transfer hydroinżektorowy

Układy hydroinżektorowe oferowane przez SODIMATE są kompaktowymi urządzeniami służącymi do nawilżania oraz transferu wodnego aktywnego węgla pylistego lub mikropiasku.

Aby zoptymalizować przesył nierozpuszczalnych produktów ziarnstych jak mikropiasek czy węgiel aktywny w określonej dawce Sodimate połączył swój układ dozujący z systemem przesyłu hydraulicznego namoczonego produktu za pomocą hydroinżektora wykorzystujacego efekt Venturiego.

Jedną z zalet rozwiązania jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej, ponieważ medium napędowym hydroinżektora jest woda wodociągowa (najczęściej wystarczy ciśnienie sieci), która transportuje produkt do miejsca przeznaczenia.

Przepływająca w sposób ciągły woda napędza sytem i tworzy podciśnienie zasysające nawilżony produkt i przesyłajacy go dalej wraz ze strumieniem wody jeżeli jego objetość odpowiada minimalnej objętości wynikającej z wielkości dobranego hydroinżektora.

Tak przesyłany w postaci zawiesiny pordukt może dotrzeć do miejsca przeznaczenia na odległości nawet dziesiątek metrów pokonując także ewentualne róznice poziomów.

 • układ hydroinżektora poprzedzony podawaniem węgla z big-bag

  układ hydroinżektora poprzedzony podawaniem węgla z big-bag

 
 • SKID układu hydroinżektorowego podawania mikropiasku

  SKID układu hydroinżektorowego podawania mikropiasku

 • SKID układu hydroinżektorowego podawania węgla pylistego

  SKID układu hydroinżektorowego podawania węgla pylistego

Hydroinżektor należy traktowac jako pompę produktu sypkiego, gdzie woda wykorzystywana jest jako jego nośnik. Produkt sypki podawany jest do korony wlotowej za pomocą iniektora lub dozownika.

 

Podstawową częścią jest korpus hydroinżektora wykonany z żeliwa lub stali nierdzewnej wraz z dyszą stożkową umieszczoną na wlocie.

 

System nawilżania wstępnego ułatwia pobieranie produktu, który w stanie wilgotnym jest skuteczniej zasysany do ciągu przesyłowego.

 

W momencie gdy hydroinżektor jest zasilany wodą pod ciśnieniem dysza stożkowa wywołuje straty ciśnienia przez rozproszenie energii. Energia ta komopensowana jest z jednej strony zasysaniem nawilżonego produktu a z drugiej przez inżektor, który ponownie spręża zawiesinę do ciśnienia umozliwiajacego jej przemieszczanie.

 

Jako elementy zabezpieczające na zasypie nawilżacza znajduje się czujnik poziomu wysokiego oraz przelew awaryjny.

 

Zapotrzebowanie na wodę jest obliczane przez dział techniczny Sodimate przy uwzględnieniu poniższych parametrów :

 • Ilość dozowanego produktu sypkiego oraz jego charakterystyka (gęstość, uziarnienie etc.)
 • Wielkość zwężki Venturiego na hydroinżektorze
 • Przebieg izometryczny do punktu zadawania/iniekcji zawiesiny oraz wszelkie elementy osprzętu i armatury wpływajace na straty ciśnienia
 • Ewentualne występowanie przeciwciśnienia w punkcie iniekcji zawiesiny.
 • układ hydroinżektora poprzedzony podawaniem węgla z silosu

  układ hydroinżektora poprzedzony podawaniem węgla z silosu

 • układ hydroinżektora poprzedzony podawaniem węgla z silosu

  układ hydroinżektora poprzedzony podawaniem węgla z silosu

 • widok układu nawilżania hydroinżektora

  widok układu nawilżania hydroinżektora • logo equimo

  wyłączny przedstawiciel w Polsce 

  EQUIMO

   

  ADRES: ul. Zapłocie 2, 62-001 CHLUDOWO

  TELEFON : 501 218 090

  DZIAŁ TECHNICZNY: 509 918 062

   

  E-MAIL:

  equimo@equimo.pl